Barbariga

0
Share
Save

Smještena na zapadnoj obali Istre, oko 20 kilometara sjeverno od Pule, Barbariga je simpatično malo mjesto idealno za sve ljubitelje arheologije. Naime, začeci Barbarige sežu u starorimsko doba kada je ovo područje bilo gusto naseljeno, a neki pronađeni ostaci datiraju još iz 1. stoljeća prije nove ere. Najznačajnije arheološko nalazište na području Barbarige ostaci su jedne od najvećih uljara na starom Mediteranu, s dvadesetak preša za ulje i spremištem u kojem se moglo skladištiti do šest tisuća litara maslinova ulja. Zajedno s dvije villae rusticae uljara čini arheološko nalazište Dragonera koje se nalazi u blizini istoimene plaže. Uz ovo važno nalazište, ostaci postrojenja za obradu vune i tkanine, kovačke radionice, prapovijesne gradine Mandriola i ranokršćanske crkve sv. Andrije svjedoče da je antička Barbariga bila živopisno i užurbano naselje, sa stabilnim gospodarstvom. U antičko doba ovo je podučje nosilo ime Punta Cissana (Rt Cissana). Ime Barbariga dobilo je u 16. stoljeću kada je vlastelinska mletačka obitelj Barbariga posjedovala većinu područja koje je danas poznato kao Stara Barbariga. Barbariga je bila i važan dio obrambenog sustava pulske ratne luke, sa sedam utvrda izgrađenih početkom 20. stoljeća. Iako napuštene, utvrde su i danas u relativno dobrom stanju. Moderni dijelovi Barbarige izgrađeni su tijekom 1980-ih kao turističko naselje s privatnim apartmanskim smještajem. Osim obilja arheoloških nalazišta, područje je poznato po lokalnoj gastronomiji koja se temelji na ribi i plodovima mora, te šljunčanim plažama i brojnim uvalama okruženim borovima, hrastovima i maslinama.

№673 in Villages and settlements of Croatia

Explore the place near Barbariga

View More

The Barbariga Maps


Reviews

4.8
(7 review)