Crkva i samostan Svetog Andrije

0
Share
Save

Ova je ranokršćanska bazilika građena tijekom četvrtog i petog stoljeća nove ere, a tijekom gradnje u njezinu strukturu uklopljena je i ranije sagrađena kapelica trolisne strukture. Potonja je podignuta na ostacima starorimske građevine, a svaka od njezinih apsida sadržavala je po jednu grobnicu.

Trobrodna bazilika kasnije je izgrađena oko kapele koja je time postala scre kompleksa i njezin središnji oltarni prostor. Sa sjeverne strane bazilike naknadno je dograđen atrij, te stambeni i radni prostor, dok je južno krilo sadržavalo krstionicu s vlastitom apsidom i još jednu kapelu.

Vjeruje se da su mnoge od ovih obnova i nadogradnji izvršene između 7. i 9. stoljeća kada su bazilikom upravljali benediktinci. Usporedo s obnovom, benediktinci su zapadno od bazilike izgradili potpuno novi kompleks koji se sastoji od samostana s atrijem te stambenog i radnog dijela.

Cijeli kompleks je napušten tijekom 13. stoljeća. Dok su danas od njega ostale samo ruševine, podni mozaici kapele i bazilike još su vidljivi. Artefakti pronađeni na lokalitetu uključuju kameni namještaj iz 11. stoljeća rađen u predromaničkom stilu, dijelove grobova i djelove fresaka.

See more about Barbariga

№11 of 12 places in Barbariga
№2126 of 2178 places in Croatia
№7 of 8 Ruins and archeological sites in Barbariga
№95 of 101 Ruins and archeological sites in Croatia

Place Location

Betiga 133D, 52215, Vodnjan

Reviews

4.8
(7 review)
Евгении Анатольевич
very good!!!
In Barbariga we found 12 places. Show results