Crkva Svete Agneze

0
Share
Save

Crkva Svete Agneze sagrađena je u 5. stoljeću nove ere i pripada ranobizantskom arhitektonskom razdoblju (također poznatom kao ostrogotsko ranobizantsko razdoblje). Arheološkim istraživanjima utvrđeno je da je sagrađena na ostacima manjeg mauzoleja iz 2. stoljeća, te da je crkva prvo služila kao ranokršćanski mauzolej prije nego što je preuzela funkciju grobne kapele.

Ovu pretpostavku potvrđuju brojni grobovi pronađeni u njezinoj blizini. Crkva svete Agneze bila je manja građevina s četiri kontrafora na istočnoj strani, stubištem od kamenih blokova na zapadnoj strani, kružnim zidom na sjevernoj i jednim na južnoj strani. Pretpostavlja se da je potonji stradao u Drugom svjetskom ratu prilikom izgradnje skladišnog bunkera na toj lokaciji.

Ostaci crkve otkriveni su 2005. godine i konzervirani po standardnoj proceduri.

See more about Barbariga

№12 of 12 places in Barbariga
№2127 of 2178 places in Croatia
№8 of 8 Ruins and archeological sites in Barbariga
№96 of 101 Ruins and archeological sites in Croatia

Place Location

Betiga, 52215, Peroj

Reviews

4.8
(7 review)
Евгении Анатольевич
very good!!!
In Barbariga we found 12 places. Show results