Utvrda Paravia Zapad

0
Share
Save

Dok je većina utvrda u obrambenom okrugu Barbariga (koji je bio dio većeg austrougarskog obrambenog sustava u Istri) izgrađena za obranu od napada s mora, utvrda Paravia West izgrađena je za obranu područja od eventualnih kopnenih napada.

Jarak koji ju je okruživao bio je iskopan u kamenu, a obrambeni nasip izgrađen je od kamena i zemlje. Sustav naoružanja ove utvrde sastojao se od ‘haubice’, topničkog oružja kalibra do 220 mm.

Tvrđava je sadržavala skladišni prostor, sklonište i smještaj za vojnike, a prostorije su bile raspoređene na dvije etaže. Izgrađena je 1906. godine, na 55 metara nadmorske visine.

See more about Barbariga

№9 of 12 places in Barbariga
№2124 of 2178 places in Croatia
№5 of 8 Ruins and archeological sites in Barbariga
№93 of 101 Ruins and archeological sites in Croatia

Place Location

52211, Bale

Reviews

4.8
(7 review)
Евгении Анатольевич
very good!!!
In Barbariga we found 12 places. Show results