Utvrda Paravia Istok

0
Share
Save

Baš kao i Paravia Zapad, utvrda Paravia Istok (poznata i kao Stara utvrda Barbariga; dio austrougarskog obrambenog sustava u Istri) izgrađena je za obranu područja od kopnenih napada.

Građena je kao dvoetažni objekt sa skloništima i spremištima te središnjim dijelom za smještaj vojnika. Kao i kod drugih barbariških utvrda, njen je obrambeni jarak bio uklesan u čvrstu stijenu.

Dobro je očuvana i može se besplatno razgledati u bilo koje doba dana.

See more about Barbariga

№10 of 12 places in Barbariga
№2125 of 2178 places in Croatia
№6 of 8 Ruins and archeological sites in Barbariga
№94 of 101 Ruins and archeological sites in Croatia

Place Location

52211, Bale

Reviews

4.8
(7 review)
Евгении Анатольевич
very good!!!
In Barbariga we found 12 places. Show results