Loggia

4.5
Share
Save

Prva hvarska loža spominje se već 1289. godine. Gradnja nove lože započela je u 15., a završena u 16. st. Loža je izgorjela tijekom turske provale 1571. godine, no kasnije je popravljena i restaurirana. Konačni izgled pročelja dobila je početkom 17. st. Za vrijeme mletačke vlasti služila je kao javna sudnica. U loži su se održavale javne licitacije za zakup poreza i carina. Uz nju se nalazila Kneževa palača, srušena početkom 20. st. zbog izgradnje hotela carice Elizabete. U loži se tada nalazio Kursalon – hotelska kavana, čitaonica, plesna dvorana i okupljalište hvarske društvene elite.

See more about City of Hvar

№5 of 9 places in City of Hvar
№1009 of 2178 places in Croatia
№2 of 3 Historic buildings in City of Hvar
№51 of 177 Historic buildings in Croatia

Guides in this place

Place Type

Historic buildings

Location

Grad Hvar

Place Location

Marije Maričić 8, 21450, Hvar

Reviews

4.5
(2 reviews)
Mateo
very good!!!
Eleanor
Beautiful historic and romantic place that we toured and loved the views of the town
In City of Hvar we found 9 places. Show results