Park prirode Kopački rit

5.0
Share
Save

Kopački Rit je park prirode u istočnoj Hrvatskoj u općinama Bilje i Kneževi Vinogradi. Smješten je sjeverozapadno od ušća Drave u Dunav, na granici sa Srbijom. Obuhvaća mnoge rukavce i bare uz Dunav. Jedno je od najvažnijih, najvećih i najatraktivnijih očuvanih netaknutih močvara u Europi. Dio Kopačkog Rita određen je kao zoološki rezervat.
Park prirode Kopački rit nadaleko je poznat po ptičjoj populaciji. U njemu obitava čak 300 različitih vrsta ptica, što čini 80% vrsta zabilježenih u ornitofauni Hrvatske.
Kopački je rit najveće mrijestilište riba ovoga dijela porječja Dunava. Faunu riba Kopačkoga rita čini više od 50 slatkovodnih vrsta, među kojima su najzastupljenije riječni šaran, štuka, som, smuđ…
Zbog blago valovitoga mikroreljefa u Kopačkom je ritu izražena mozaičnost staništa. Ovisno o dubini i vremenu zadržavanja poplavne vode izmjenjuju se i različite biljne zajednice.
Popis flore za područje Parka prirode sadrži više od 500 biljnih vrsta prema dosadašnjim istraživanjima.

See more about Kopacevo

№1 of 1 places in Kopacevo
№1448 of 2178 places in Croatia
№1 of 1 natural areas in Kopacevo
№44 of 88 natural areas in Croatia

Guides in this place

Place Type

natural areas

Location

Kopačevo

Place Location

Kopačko jezero, Kopačevo

Reviews

5.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Kopacevo we found 1 places. Show results