Đakovačka katedrala

4.0
Share
Save

Đakovačka katedrala sagrađena je u 19. stoljeću, u neoromaničkom stilu. Velebna građevina sa svoja dva tornja izdiže se visoko iznad malih kuća Đakova. Glavni inicijator gradnje bio je poznati biskup Josip Juraj Strossmayer, veliki mecena umjetnosti i znanosti u Hrvatskoj. Tako su na katedrali radili tadašnji najbolji umjetnici, a njihova djela poput slika i skulptura se i danas mogu vidjeti pri posjeti crkvi.

See more about Djakovo

№1 of 2 places in Djakovo
№2044 of 2178 places in Croatia
№1 of 1 Churches and cathedrals in Djakovo
№271 of 290 Churches and cathedrals in Croatia

Guides in this place

Location

Đakovo

Place Location

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Djakovo we found 2 places. Show results