Gradska kula Cres

4.0
Share
Save

Naime, funkcija creske kule u povijesti je predstavljala obranu grada, a izgrađena je u 16. stoljeću za mletačke vlasti.

Njene čvrste zidine su također imale obrambenu funkciju, a u svakom kutu zidina nalazile su se kružne kule- dvije s morske, a dvije s kopnene strane, u svrhu promatračnice. Tijekom prošlog stoljeća jedina sačuvana kula je nekoliko puta obnavljana, s činjenicom da se njen prvotni izgled nije promjenio. Sa kule se pogled prostire na lijepu luku, okolne kućice, maslinike i netaknutu prirodu.

See more about Cres

№22 of 29 places in Cres
№1876 of 2178 places in Croatia
№3 of 6 Monuments in Cres
№47 of 55 Monuments in Croatia

Guides in this place

Place Type

Monuments

Location

Cres

Place Location

Melin V 8, 51557, Cres

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Cres we found 29 places. Show results