Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

4.0
Share
Save

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije je najstarija sačuvana crkva u Crikvenici. Uz nekadašnji pavlinski samostan u neposrednoj blizini predstavlja staru jezgru grada. Dao ju je 1412. godine sagraditi Nikola IV. Frankopan. U crkvi se nalaze mnoge vrijedne slike i kipovi.

Izdvajamo sliku Sv. Šimuna, jedini sačuvani predmet iz stare Župne crkve Sv. Šimuna i Jude Tadeja, koja je izgorjela u požaru na Kotoru u 18. stoljeću.

See more about Crikvenica

№14 of 21 places in Crikvenica
№1921 of 2178 places in Croatia
№3 of 3 Churches and cathedrals in Crikvenica
№240 of 290 Churches and cathedrals in Croatia

Guides in this place

Location

Crikvenica

Place Location

51260, Crikvenica

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Crikvenica we found 21 places. Show results