Podvodno arheološko nalazište kod rta Stobi

4.0
Share
Save

U manjoj uvali blizu rta imena Stoba, na otprilike 20ak metara od kopna nalaze se ostaci srednjovjekovnog brodoloma, raasuti po velikoj kamenoj padini. U pukotinama između stijena nalaze se inkrustrirani keramički odlomci starih bizantskih amfora i drugog posuđa. Najveća je koncentracija davno potonulih ornamenata smjestila se na od18 do 20 metara dubine

See more about Okuklje

№3 of 4 places in Okuklje
№1603 of 2178 places in Croatia
№2 of 3 Ruins and archeological sites in Okuklje
№62 of 101 Ruins and archeological sites in Croatia

Place Location

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Okuklje we found 4 places. Show results