Stancija Grande

5.0
Share
Save

Ova prekrasna vila je nekada pripadala obitelji Fabris, grofovima Begliana u Furlaniji.Krajem 19. stoljeća kuće i okolna polja prodana su obitelji Cesare.
Zemljište ima preko 80 hektara te je opasano jedinstvenim visokim zidom. Vila je i danas poznata kao Villa Cesare.Najizrazitiji put koji vodi do ove vile je onaj koji odlazi u luku Savudrija.
Obitelj Cesare imala je tekuću vodu u kući zahvaljujući slobodnom istjecanju vode iz vodotornja, te vlastiti električni agregat za rasvjetu i slušanje radija, a sve to davno prije 1936. kad je u Savudriju dovedena električna energija

See more about Savudrija

№1 of 2 places in Savudrija
№1323 of 2178 places in Croatia
№1 of 2 Historic buildings in Savudrija
№87 of 177 Historic buildings in Croatia

Place Type

Historic buildings

Location

Savudrija

Place Location

52475, Savudrija

Reviews

5.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Savudrija we found 2 places. Show results