Svetište Majke Božje Bistričke

4.0
Share
Save

Svetište u Mariji Bistrici postalo je nacionalno svetište još 1715. godine, kada je Hrvatski sabor podigao veliki zavjetni oltar. Porastom marijanske pobožnosti i zbog mnogih milosnih uslišanja po zagovoru Majke Božje Bistričke svetišna crkva postala je tijesna i premalena. Stoga bistrički župnik dr. Juraj Žerjavić (1875.-1911.), prema nacrtima arhitekta Friedricha von Schmidta i njegova učenika Hermanna Bolléa, dao proširiti i preurediti crkvu, župni dvor s arkadama, te iz stare crkve načini crkvu u stilu neorenesanse.

Svoje prvo najveće slavlje doživjela je Marija Bistrica 15. kolovoza 1971. godine kada je u njoj održan XIII. međunarodni marijanski kongres. Biskupi su te godine svetište proglasili Hrvatskim nacionalnim svetištem Majke Božje Bistričke.

See more about Marija Bistrica

№1 of 3 places in Marija Bistrica
№2007 of 2178 places in Croatia
№1 of 1 Holy and religious places in Marija Bistrica
№8 of 9 Holy and religious places in Croatia

Place Location

Trg Pape Ivana Pavla II 32, 49246, Marija Bistrica

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Marija Bistrica we found 3 places. Show results