Polače

4.0
Share
Save

Temelje ovog naselja osnovali su Grci i Iliri pa se u njemu danas nalaze ostaci rimske palače i terma.

Upravo se oko antičkih zidova u kasnijim dobima formiralo naselje Polača. Tijekom dvadesetog stoljeća naselje se širi niz obalu, a zaljev u kojem se nalazi postaje luka. Naime, kako je ova lokacija iznimno sigurna za brodove u njoj se sklanjaju brodice svih veličina, od jahti do teretnih brodova. Cijeli zaljev također krase otočići otočići Tajnik, Ovrata, Kobrava i Moračnik. Osim antičkih ostataka, u podmorju oko Polače nalazi se desetak hidroarheoloških lokaliteta.

Polača danas broji oko sto četrdeset stalnih stanovnika.

See more about Mljet National Park

№9 of 9 places in Mljet National Park
№2091 of 2178 places in Croatia
№2 of 2 Historic buildings in Mljet National Park
№176 of 177 Historic buildings in Croatia

Place Location

tok Mljet

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Mljet National Park we found 9 places. Show results