Perivoj Gospe od zdravlja

5.0
Share
Save

Od Crkve Gospe od zdravlja do Trga Tri bunara, podignut između cisterne, Arsenala, kazališta i crkve Gospe od zdravlja prostire se Perivoj Gospe od zdravlja. Trg tri bunara, iz srednjeg vijeka, nastaje kada su Mlečani sagradili utvrdu s obrambenim kanalom. Porušen je veći roj kuća kako bi se stvorila čistina ispred utvrde. Potom 1570. godine na mjestu obrambenog kanal gradi se cisterna s tri bunarske krune. Kasnije se tu gradi i manja crkva Gospe od kaštela. 1865. gradi se Novo kazalište te ovaj dio grada dobija na važnosti, što gradski oci koriste kako bi ozelenili trg i okolni prostor. Pretpostavlja se da je sam perivoj podignut kasnije, budući da se na fotografijama iz 1885. godine vide tek mala stabla u nicanju. U samom perivoju su zastupljene mediteranske vrste bilja, grmlja i drveća.

See more about Zadar

№20 of 54 places in Zadar
№1239 of 2178 places in Croatia
№4 of 11 City parks and squares in Zadar
№38 of 112 City parks and squares in Croatia

Location

Zadar

Place Location

Ul. Perivoj Gospe od zdravlja

Reviews

5.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Zadar we found 54 places. Show results