Kaštelina

5.0
Share
Save

Jedna od najpoznatijih znamenitosti otoka Vira je venecijanska utvrda Kaštelina koja se nalazi na predjelu zvanom Kozjak. Ovaj fortifikacijski objekt je, po svemu sudeći, izgrađen početkom 17. stoljeća. Mletačke vlasti su ga izgradile u svrhu zaštite stanovništva Ninskog kraja i Vira od uskoka i napada Turaka, koji u to doba nadiru prema ovom području. Dio tog fortifikacijskog objekta sačuvan je do danas. Na pročelju Kašteline sačuvani grbovi venecijanskih obitelji generalnih providura za Dalmaciju, koji su upravljali ovim krajem u to vrijeme. Na sjevernoj kuli nalazi se dijelom oštećeni krilati lav, simbol Republike Venecije. Rekonstrukcija ove utvrde obavljena je u razdoblju od svibnja 2001. do travnja 2002. godine

See more about Vir island

№33 of 38 places in Vir island
№1427 of 2178 places in Croatia
№3 of 4 Historic buildings in Vir island
№99 of 177 Historic buildings in Croatia

Place Type

Historic buildings

Location

Otok Vir

Place Location

Sapavac ul., Vir

Reviews

5.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Vir island we found 38 places. Show results