Gradina

5.0
Share
Save

Na brijegu iznad trpanjske luke nalaze se arheološko nalazište s ostacima utvrde Gradina. Utvrda je nastala u kasnoantičkom razdoblju. Najvjerojatnije ju je dao graditi bizantski car Justijan koji je protjerao Istočne Gote iz Ilirika i dao podići niz utvrda na jadranskoj obali, kako bi osigurao nesmetanu plovidu. Mogu se raspoznati ostaci dvije kule, zidova i cisterne. Ovdje su pronađeni i ostaci keramike iz pretpovijesti i tragovi suhozida, koji upućuju na to da je postojalo pretpovijesno naselje.

S Gradine se pruža predivan pogled na trpanjsku luku, otok Hvar i cijeli Neretvanski kanal. Do nalazišta se može lako doći stepenicama iz luke.

See more about Trpanj

№12 of 15 places in Trpanj
№1461 of 2178 places in Croatia
№1 of 1 Ruins and archeological sites in Trpanj
№48 of 101 Ruins and archeological sites in Croatia

Place Location

Ribarska ul. 5, 20240, Trpanj

Reviews

5.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Trpanj we found 15 places. Show results