Crkva sv. Kristofora – Lapidarij

4.0
Share
Save

Gradski lapidarij u crkvici sv. Kristofora (14. st.) čuva i izlaže zbirku kamenih spomenika koji potječu iz vremena od 2./3. do kraja 18. st. Među 162 predmeta najbrojniji su primjerci dekorativne arhitektonske plastike i kamene opreme interijera crkvene i stambene arhitekture grada Raba.

Postav kronološki prikazuje povijesno-stilske mijene rapskoga graditeljstva, što je ilustrirano i frizom fotografija najpoznatijih srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih spomenika te karakterističnih gradskih motiva.
Najstariji je izložak figuralni rimski ugradbeni reljef, dio nadgrobnog spomenika iz 2./3. st. Ranokršćansko razdoblje prezentira sarkofag iz 6. st., a razdoblje ranog srednjovjekovlja ulomci kamenoga liturgijskog namještaja iz nekadašnje crkve sv. Martina (9. st.). Među ostacima crkve sv. Ivana Evanđelista (6. i 11. st.) ističu se kapiteli s motivom palmete i akantusa. Sredinom i u drugoj polovici 15. st. kipar i arhitekt Andrija Aleši podiže u Rabu nekoliko gotičko-renesansnih prostorno-plastičkih cjelina. Od njih su u Lapidariju najočuvaniji dijelovi kapele rapske plemićke obitelji Cernotta.

See more about Rab Island

№29 of 30 places in Rab Island
№1783 of 2178 places in Croatia
№9 of 9 Churches and cathedrals in Rab Island
№211 of 290 Churches and cathedrals in Croatia

Location

Otok Rab

Place Location

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Rab Island we found 30 places. Show results