Crkva svete Katarine

5.0
Share
Save

Crkva svete Katarine sagrađena je 1392. godine te je sve do 1860. godine služila kao župna crkva. Najpoznatiji je kulturni spomenik Lindara zbog neobične i jedinstvene freske „Živi križ“ koja se nalazi u unutrašnjosti. Freska je naslikana 1409. godine kako nam svjedoči glagoljski natpis na slici, a prikazuje alegorijski prikaz scene Raspeća, pri čemu se krakovi križa pretvaraju u četiri žive ruke. Nedavnim restauracijama otkriveni su ostaci fresaka i na zidu svetišta, a prikazuju scenu Judinog poljupca. Na pročelju crkvice je preslica bez zvona, a ispred crkve je pridodan trijem s gotički profiliranim prolazima. Drveni rezbareni oltar potječe iz 1770., a oltarna slika iz XVII. stoljeća.

See more about Lindar

№2 of 6 places in Lindar
№1261 of 2178 places in Croatia
№1 of 4 Churches and cathedrals in Lindar
№100 of 290 Churches and cathedrals in Croatia

Location

Lindar

Place Location

52000, Lindar

Reviews

5.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Lindar we found 6 places. Show results