Crkva sv. Antun

4.0
Share
Save

Crkva sv. Antuna sa samostanom građena je 1930-ih godina, a 1939. godine je predana franjevcima. Projekt je djelo tadašnjeg gradskog arhitekta inženjera Guida Brassa. Crkva posjeduje orgulje iz 1961. godine koje su djelo Franca Jenka iz Ljubljane. Veliki mozaik u apsidi je napravljen 1981. godine, a njegov autor je Josip Botteri. Zvonik crkve s visinom od 45 metara je najviša građevina u Puli.

See more about Pula

№60 of 63 places in Pula
№2081 of 2178 places in Croatia
№4 of 4 Churches and cathedrals in Pula
№277 of 290 Churches and cathedrals in Croatia

Location

Pula

Place Location

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!
In Pula we found 63 places. Show results