Croatia > Foods > Honey & Bee products > Samobor > Pčelarstvo Petranjek

Pčelarstvo Petranjek

4.0
Share
Save

Pčelarstvo Petranjek je  obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo dugogodišnje tradicije smješteno u Galgovu, nedaleko od Samobora. Primarna djelatnost je pčelarstvo te izrada proizvoda od meda koje se zasniva na znanju i uspješnosti. Dugogodišnja tradicija, ljubav i briga o pčelama te pažljivo odabrana mjesta za ispašu (bogate netaknute livade, šume i voćnjaci ) su ključni sastojci za kvalitetu i izvrsnost meda. U ponudi je tako med od bagrema, livadni med, medun te ljekoviti med sa propolisom.  Kupiti i degustirati njihov med i ostale proizvode možete u direktnom dogovoru sa OPG-om.

 

 

№1 in 1 Honey & Bee products from Samobor
№1677 in 1804 Honey & Bee products from Croatia
Phone: 091/6000-6821

Location

Samobor

Food Location

Cvjetna ulica 11, Galgovo

Reviews

4.0
(7 review)
Mateo
very good!!!